Jordningssystem

Farado

  • Innan en explosion kan inträffa måste tre saker förekomma samtidigt: En antändningskälla, ett brandfarligt ämne och syre. Speciellt i det område där brandfarliga vätskor hanteras, eller i påfyllningsanläggningar för brännbart damm, räcker det ofta med att vidta lämpliga åtgärder för explosionssäkerhet, där en särskild prioritet ligger på ”Undvikande av effektiva antändningskällor”.

Elektrostatiska laddningar på ytan på grund av friktion av laddningsbara material. Denna laddning förblir på materialet tills det antingen långsamt bryts ned eller avlastas genom att det bildas en ljusbåge till en ledare. De gnistor som utvecklas från denna urladdning kan orsaka antändning i händelse av en explosiv atmosfär. För att förhindra denna elektrostatiska laddning, och ge en säker härledning av laddningar, krävs användning av lämpliga jordningssystem som till exempel jordklämmor på tunnor, utrustning och rör. Jordklämmor ska användas speciellt för mobila föremål, eftersom snabb montering och demontering av jordklämmorna är möjlig.