Gasdetektering

Gaslarmsystem
Vi levererar ett komplett sortiment av fast installerade system samt portabla varnare för explosiva och giftiga gaser. Vi levererar de flesta typer av gaslarm beroende på vad som passar bäst för respektive applikation. Vi levererar även fast installerade O2-larm samt portabla O2-varnare.

IR transmitter för CO2.

EX-klassad IR transmitter för explosiva gaser.

Centralpanel för 12 linjer.

Gas Detektor
EX-klassad detektor.

Kontakta oss – så berättar vi mera! Tel: 031 68 50 05