Explosionsavlastning

Standard panel

  • Vid en explosion kommer ett sprängbleck att brista och därmed skydda kärlet genom att minska övertrycket i det och släppa ut explosionen i den omgivande miljön på ett kontrollerat sätt. Industriella processer varierar mycket beroende på sektor och produkt.

Inga processer är dock identiska. Av denna anledning levererar REMBE® sprängbleck i en mängd olika former, material, temperatur- och öppningstryck och många andra specifikationer.

Flamfri avlastning (Q-Box och Q-Rör)

  • Situationen: Komponenter inomhus kan inte skyddas av enbart sprängbleck. Damm och lågor som lämnar behållaren utgör ett enormt hot mot både anställdas säkerhet och anläggningen. Sekundära explosioner till följd av damm som kastades upp av den första explosionen är bara ett exempel. Ventilationskanaler används ofta för att kanalisera tryckvågen och lågorna från en explosion till ett utomhusområde.
  • Problemet: Denna lösning förhindrar processoptimerad anläggningsdesign. Ju längre ventilationskanalen är, desto starkare måste kanalen och själva anläggningen vara och desto högre blir kostnaderna. Anledningen: ju större avstånd explosionen har från dess källa, desto större tryck måste kanalen och anläggningen stå emot.

Q-Box

  • Q-Boxen är designad behållare med låg hållfasthet och stora avlastningsareor. Den rektangulära anslutningen följer dimensionerna på standardpaneler, vilket gör att den kan eftermonteras på befintlig inomhus- och utomhusutrustning.

Q-Rör

  • Säkerhet och drifteffektivitet går hand i hand. Q-Rohr® gör att du kan implementera flamskyddande och partikelrensande explosionsavlastning i slutna rum. Inga komplicerade kanaler för att leda ut flamman eller tillhörande omstrukturering av produktionsutrustning krävs. Med Q-Rohr® finns det nu inget som hindrar dig från att använda den optimala layouten för din produktionsanläggning samtidigt som du garanterar bästa möjliga explosionssäkerhet. Dessutom är Q-Rohr® oöverträffad när det gäller driftskostnader. Genom att eliminera ventilationskanaler sparar du pengar inte bara på installation utan även på service och underhåll.

Q-Rör

Q-Box

Exkop

  • Detta system isolerar anläggningskomponenter i båda riktningarna och består av en självövervakande EXKOP®-styrenhet med datalagring och en eller flera spärrventiler.

EXKOP®-system är lämpliga för fyllningsledningar, aspirationsledningar och rör, pneumatiska transportörer och luftintagsöppningar. Förutom att fungera som ett frånkopplingssystem för dammbärande anläggningar kan EXKOP®-systemet även användas som gnistfångare eller övertrycksbegränsare.