Gnistsläckning

Minimax gnistsläcksystem
Med detta system skyddar vi anläggningar från bränder och dammexplosioner. Gnistor släcks utan att produktionen behöver avbrytas. Som släckmedel använder vi vatten, ånga eller CO2 beroende på applikation.

Flamdetektor

Flamdetektor.

Gnistdetektor.

Släckarrangemang.
Tryckhöjnings system

Tryckhöjnings system.