Explosionsundertryckning

IEP Technologies  explosionsundertryckningssystem
Denna metod används när man vill undertrycka en explosion inne i en behållare eller slutet utrymme. Fördelen är då att det inneslutna materialet inte kommer ut i omgivningen samt att det inte uppkommer skador på skyddad utrustning.

Kontrollpanel.

Explosionsskyddsventiler
Detta är en unik ventil som stänger inom millisekunder och på så sätt förhindrar att explosionen fortsätter vidare till annan dyrbar utrustning, säkert utrymme eller skadar personal.

Tryckdetektor.

Explosionsavlastning
Här har vi explosionsluckor som ej behöver bytas ut efter en explosion i motsats till vanliga sprängbleck. De stänger automatiskt efter en explosion vilket medför att syre ej tränger in i utrymmet och underhåller en brand. Vi kan även leverera ”vanliga” sprängbleck.

Venting.